May 8, 2015

Red-eyed Vireo

King Street, New York
May 8, 2015
Sony Cybershot DSC-HX200V


Virginia Rail

Boland Pond, Chenango Forks, New York
May 8, 2015
Sony Cybershot DSC-HX200V


American Robin

Stewart Road Swamp, Vestal, New York
May 8, 2015
Sony Cybershot DSC-HX200V