Wavy Chestnut Y

 

Emerson's entrance, Binghamton, New York
September 30, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V