Charming Underwing

 

front porch, Endicott, New York
July 6, 2014
Sony Cybershot DSC-HX100V