Dark Phalaenostola

 

Endicott, New York
September 6, 2012
Sony Cybershot DSC-HX100V