GEM

 

Endicott, New York
August 11, 2012
Sony Cybershot DSC-HX100V


front porch, Endicott, New York
August 14, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V


Emerson's entrance, 100 Emerson Parkway, Binghamton, New York
July 2, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V