White-striped Black

 

front porch, Endicott, New York
August 22, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V