Slaty Skimmer

 

Red Brick Pond, Owego, New York
July 6, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V