Eastern Pondhawk

 

Boland Pond, Chenango Bride, New York
August 16, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V