Unicorn Clubtail

 

lower pond, Endicott, New York
July 14, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V


lower pond, Endicott, New York
July 15, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V