Northern Pearly-eye

 

upper driveway, Endicott, New York
July 10, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V