Carolina Wren

 

David Leonard Field, south Vestal, New York
October 13, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


front yard feeders, Endicott, New York
January 18, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Boland Pond, Chenango Bridge, New York
November 18, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V