Downy Woodpecker

 

front yard feeders, Endicott, New York
August 25, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V


Round Top Park, Endicott, New York
April 24, 2017
Canon PowerShot SX60HS


front yard feeders, Endicott, New York
December 31, 2012
Sony Cybershot DSC-HX200V