Northern Wheatear

 

11162 Whitney Road, Stony Point, Henderson, New York
September 22, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V