Blue-headed Vireo

 

IBM Glen upper parking lot, Binghamton?, NY
May 4, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V