Hermit Thrush

 

Chenango Valley State Park near RV dump station, Chenango Bridge, New York
May 13, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Chenango Valley State Park Sunrise Site 12, Chenango Bridge, New York
July 11, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V