Piping Plover

 

Honeymoon Island
November 8, 2012
Sony Cybershot DSC-HX100V