White-breasted Nuthatch

 

Endicott, New York
January 18, 2015
Sony Cybershot DSC-HX200V


Endicott, New York
March 8, 2015
Sony Cybershot DSC-HX200V


River Road, Endwell, NY
November 25, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V