Iceland Gull

 

Chenango River by Bark Park, Binghamton, New York
March 15, 2015
Sony Cybershot DSC-HX200V