Red-winged Blackbird

 

male

Boland Pond, Chenango Bridge, New York
June 20, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


male

Boland Pond, Chenango Bridge, New York
May 31, 2012
iPhone 4S through Celestron 100F-ED spotting scope


female

Boland Pond, Chenango Bridge, New York
June 20, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V